DUYURULAR

Tüm sektörlere ait duyurular aylara göre listelenmektedir. Duyuruların içeriğini görmek için başlıkların üzerine tıklayınız.

ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE İŞYERİ BULUNAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
blank

Kuşadası Ticaret Odası’nın girişimleri sonucu, İşletmelerinin önlerine araç girişi/çıkışının yapılması için Karayolları Geçiş İzin Belgesi almak İsteyen Üyelerimizin,

1-     Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığına hitaben yazacakları başvuru dilekçesi (kaşe ve imzalı)

2-     Çalışma Ruhsatı

3-     Yapı Kullanma Ruhsatı

4-     Tesisin Tapusu

5-     Çaplı Tasarruf Belgesi veya Aplikasyon Krokisi (Tapu Kadastro Müdürlüğünden)

6-     Kira Kontratının noter tasdikli örneği

7-     Vaziyet Planı  (1/200 ölçekli, 5 Adet)

8-     Tesis yerinin Belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair Kuşadası Belediyesi’nden alınmış resmi yazı

9-     Güncel İmar Durumu (Kuşadası Belediyesi’nden)

Belgelerini 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Odamıza teslim etmeleri rica olunur.