EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE GECİKME FAİZİ AFFI !

KUŞADASI TİCARET ODASI'NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Üyelerimiz;

Kuşadası Ticaret Odası Meclisi 27/11/2008 Perşembe günü yapılan 051. Olağan Meclis toplantısında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 17.maddesinin “o” bendi gözönüne alınarak son günlerde yaşanmakta olan krizin yansımasından oluşan ekonomik durgunluk nedeniyle zor günler geçirmekte olan Üyelerimize Odamız desteği olarak bir defaya mahsus olmak kaydı ile birikmiş “Yıllık Aidat ve Munzam Aidat” larının asıllarını 28 Kasım 2008 – 15 Ocak 2009 tarihleri arasında ödemeleri durumunda gecikme faizlerinin affedilmesine karar verilmiştir.

Odamızda kayıtlı Üyelerden 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10.maddesine istinaden ASKIya alınan 1034 üye bulunmakta ve 2009 Ocak ayında aynı kanun maddesine istinaden yaklaşık 300 Üyenin daha askıya alınacağı düşünülürse yaklaşık toplam 1334 Üye 2009 yılı Ocak ayında başlayıp Şubat ayında tamamlanacak Organ seçimlerinde Seçme ve seçilme hakkına haiz olamayacaklardır. ASKI durumunda olanlar aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine giremeyeceklerdir.

Oda Meclisimizce yapılan aidat affı ile ASKI da olan ve birikmiş aidat borcu bulunan Üyelerimiz 28/11/2008 – 15/01/2009 tarihleri arasında sadece aidat asıllarını ödeyerek faydalanabileceklerdir.

Belirtilen tarihler arasında ödemeler Oda Veznesine nakit veya kredi kartı tek ödeme şeklinde yapılabilecektir.

Aidat gecikme faizi affından bütün borçlu Üyelerimizin yararlanması amacı ile önemle duyurulur.