TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TAŞINMAZ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN YANETMELİK, 05 HAZİRAN 2018 TARİHLİ, 30442 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜLÜĞE GİRMİŞTİR.

ÜYELERİMİZE DUYURULUR

EK: TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK